Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają zwrot kosztów leczenia oraz opiekę towarzystwa ubezpieczeniowego w razie nagłego zachorowania lub wypadku, do których doszło za granicą.

Najczęściej składają się z pakietów:

  • KL i ASS – koszty leczenia i assistance
  • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • OC – odpowiedzialność cywilna
  • BP – bagaż podróżny