Dobre kontakty z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwalają nam na przygotowanie kompleksowych ofert zapewniających pokrycie wszystkich ryzyk począwszy od typowych ubezpieczeń ogniowych i kradzieżowych po ubezpieczenia flot pojazdów, OC działalności gospodarczej, OC zarządu, Bl, ubezpieczenia techniczne i elektroniczne.