§ 1 Warunki Ogólne

 1. Właścicielem i administratorem strony www.multiagencja.domubezpieczen.pl, zwanego dalej „Stroną i Aplikacją”, jest Multiagencja DOM UBEZPIECZEŃ Anna Poprawa-Łomotowska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Wincentego 59/3, 50-251 Wrocław, NIP 8981551062, REGON 930262289  Wpisaną do rejestru agentów pod nr. 11130819/A
 1. Oprócz świadczenia usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na „Stronie i Aplikacji”,  prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki ubezpieczeń, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.
 2. Jednak porównanie ofert ubezpieczeniowych i zawarcie umowy ubezpieczeniowej na rzecz Klienta nie będzie możliwe bez wcześniejszego przekazania danych i informacji na temat poszukiwanego ubezpieczenia. Przekazanie danych nie będzie możliwe bez zaakceptowania regulaminu świadczenia usług Multiagenta. Akceptacja tych regulaminów nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna do porównania ubezpieczeń i zawarcia umowy ubezpieczenia.
 3. Regulamin  jest dostępny na stronie internetowej https://multiadencja.domubezpieczen.pl/ w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie. Oraz w Aplikacji.
 4. Klient po wejściu na „Stronę i Aplikację”, może wypełnić zamieszczony formularz podając informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach),są to dane wymagane przez towarzystwa ubezpieczeniowe do przedstawienia ofert ubezpieczenia. Wybrane informacje z formularza posłużą Multiagentowi do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych.
 5. Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu do Multiagenta Klient ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści regulaminu  „Strony i Aplikacji”, https://multiadencja.domubezpieczen.pl/
 6. Klient może zostać poproszony o uzupełnienie wymaganych przez towarzystwa ubezpieczeniowe informacji, zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowany jest Klient
 7. Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Klienta i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Klienta do zawarcia takiej umowy.
 8. Warunkiem skorzystania z Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.
 1. Dane osobowe lub kontaktowe Klienta są przekazywane do Towarzystw Ubezpieczeniowych
 2. Od momentu udostępnienia danych Klienta Multiagent staje się administratorem tych danych osobowych.