Ubezpieczenie mieszkań i domów

Dom to miejsce, w którym chcemy czuć się bezpiecznie, stanowi często większą część naszego majątku. Ubezpieczenie naszego domu czy mieszkania, w zależności od wariantu, pokrywa straty spowodowane takimi zdarzeniami jak: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek pojazdu powietrznego, huragan i grad, zalanie, pękanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, przepięcie, kradzież z włamaniem, wandalizm, stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych. Właściwe zabezpieczenie naszego domu pozwoli nam czuć się bezpiecznie na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń, a przy tym nie musi stanowić dużego obciążenia dla naszego budżetu.

Ubezpieczenie obejmuje także następujące koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, transportu, składowania, oraz koszty zakwaterowania zastępczego.

Ubezpieczenie “Dom w budowie”

Jeżeli dom jest dopiero w trakcie budowy, możemy ubezpieczyć jego konstrukcję, stałe elementy czy nawet mienie przygotowane do zamontowania, na wypadek szkód wyrządzonych przez żywioły oraz na skutek kradzieży.

Pakiet assistance dla domu

Ochrona udzielana jest ubezpieczającemu oraz osobom bliskim w przypadku awarii urządzeń i instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, na które ubezpieczający nie miał wpływu, w zakresie interwencji specjalistów np. hydraulika, elektryka, ślusarza, szklarza. Assistance zapewnia również lokal zastępczy, czy zabezpieczenie i transport mienia w razie zdarzenia losowego.